Вовед во роботика и интелегентни системи

  Овој курс опфаќа предавања и лабораториски вежби. Дополнително, во текот на курсот се решаваат домашни задачи.

   

  Предавач:

  проф. Д-р Елизабета Лазаревска

  асс. Билјана Милева - Бошкоска

  Распоред

  Предавања - три часа неделно

  Лабораториски вежби -два часа неделно

  Термини за лабораториски вежби:
  вторник 17:20 до 18:40, 18:40 - 20:00

  Ниво

  Додипломски студии