ЕТФ|Автоматика и системско инженерство | ETF0001 | Study Materials

    Материјали за учење

    За овој курс, ги препорачуваме книгите

    1. "Introduction to Robotics, Analysis, Systems, Applications" од Saeed B. Niku

    2. "Увод у Роботику" од М. Вукобратович, Д. Стокил, Н. Кирчански, М. Кирчански, Д. Христич, Б. Каран, Д. Вујич, М. Џурович