Материјали за испит

    За овој курс, ја препорачуваме книгата

    1. Моделирање, идентификација и симулација на динамички системи - P.X. Van Den Boh, A.K. Van Der Klau