Основи на машинска интелигенција, 2006

  Опис на курсот

  Овој курс опфаќа предавања и вежби. Дополнително, во текот на курсот се изведуваат тестови и се решаваат домашни задачи.

   

  Предавач:

  Проф. д-р Лазаревска Елизабета

  асистент Билјана Милева - Бошкоска

  Распоред

  Предавања
  Три часа неделно

  Вежби:
  Два часа неделно

  Ниво

  Додипломски студии