ЕТФ|Автоматика и системско инженерство | ETF0001 | Readings

  Материјали за испит

  За овој курс, ги препорачуваме книгите

  1. „Artificial intelligence: A Modern Approach“ (Second Edition) од Russel Stuart и Peter Norvig, NJ: Prentice Hall, 2003. ISBN: 0137903952. (AIMA2E)

  http://aima.cs.berkeley.edu/

  http://www.cs.berkeley.edu/~russell/ai.html

  2. „Вештачка интелигенција“ од Стево Божиновски, 1994 (како помошна литература).